Способи постачання виробництва. Різновиди лімітних документів

На підприємствах застосовуються два способи постачання виробництва :

- пасивний - отримання цехами матеріалів із складу по мірі потреби;

- активний - централізована доставка матеріалів із складів у цехи.

Перший спосіб застосовується на підприємствах з індивідуальним і дрібносерійним виробництвом, а також на підприємствах з виробничою програмою, що часто змінюється, тобто там, де важко заздалегідь визначити, який саме матеріал і коли буде потрібно цеху.

Такий характер організації виробництва властивий підприємствам сфери послуг. Крім того, він застосовується на усіх підприємствах для забезпечення ремонтно-експлуатаційних потреб.

До недоліків цього способу відносяться відпустка матеріалів із складу в невеликих кількостях, що не дає можливості ефективно використовувати складські механізми і Способи постачання виробництва. Різновиди лімітних документів збільшувати продуктивність праці складських працівників, а також доставка невеликих кількостей матеріалів із складу в цехи, при якій робоча сила і транспортні засоби використовуються нераціонально, збільшуючи собівартість доставки матеріалів.

Другий спосіб застосовується на підприємствах із стабільною програмою, потоково-масовим і крупносерійним виробництвом. По цьому способу складами завчасно готуються матеріали для відправки в цех, отже, краще завантажується внутрішньозаводський транспорт. Крім того, склад, виконуючи графік подачі матеріалів, змушує цех до своєчасного приймання матеріалів і таким чином сприяє ритмічному ходу виробництва.

Ліміт - ця строго обмежена кількість матеріальних цінностей, що підлягають відпустці цехам за певний період часу.

Після закінчення терміну дії лімітного документу видача матеріалів припиняється, навіть Способи постачання виробництва. Різновиди лімітних документів якщо ліміт не вибраний. З дозволу ОМТС недоотримана кількість може бути додана до ліміту на наступний період. Ліміт оформляється спеціальними документами, що виписуються у трьох екземплярах, : перший спрямовується складу, другий - цеху, а третій залишається в ОМТС для контролю.

У практиці застосовуються наступні види лімітних документів : лімітна карта (місячна і квартальна); лімітно-огорожна відомість (місячна і квартальна) і план-карта (місячна). Єдиної типової форми цих документів не існує. Вони різні і залежать від характеру і стабільності виробництва, системи постачання цехів і методу розрахунку потреби.

Матеріал відпускається із складу, вказаного в лімітній карті, по пред'явленню цехом свого екземпляра лімітної карти Способи постачання виробництва. Різновиди лімітних документів. По мірі фактичної видачі в карті фіксується відпущена кількість матеріалу. Збільшення або зменшення ліміту упродовж місяця вноситься в карту. Виправлення підтверджується підписом особи, що внесла зміну. Всякий наднормативна відпустка у виробництво на покриття браку і втрат оформляється відповідним документом і в лімітній карті не фіксується. Видача матеріалів по замінах робиться збільшенням ліміту на один матеріал і відповідно зменшенням замінюваного профілю.

Лімітні документи здаються в бухгалтерію для обліку руху матеріалів у кінці кожного місяця. Сумарні дані по лімітних картах підраховує бухгалтерія.


documentaiwofcz.html
documentaiwomnh.html
documentaiwotxp.html
documentaiwpbhx.html
documentaiwpisf.html
Документ Способи постачання виробництва. Різновиди лімітних документів